درباره

ژئوماتیک

 ژئوماتیک در سری استاندارد های ISO / TC 211 به عنوان “رشته مربوط به جمع آوری ، توزیع ، ذخیره سازی ، تجزیه و تحلیل ، پردازش ، ارائه داده های جغرافیایی یا اطلاعات جغرافیایی” تعریف شده است. درگیر در جمع آوری ، ادغام و مدیریت داده های جغرافیایی “. این شامل مهندسی ژئوماتیک (و مهندسی نقشه برداری) است و مربوط به علوم زمین شناسی (همچنین مهندسی زمین شناسی و فناوری زمین شناسی) است.

ژئوماتیک چیست؟

1.jpg
حوزه های دانش ژئوماتیک

Geomatics Areas of knowledge

1.jpg
کاربردهای ژئوماتیک

از حوزه های دانش فنی ژئوماتیک

About

Gita Studio

Main Activities

Services

Products

Subsidiary Centers

Services

Overview

Training

Data Services

Applications

Development

Hardware Development

Consultant

Products

Gita Suite

Gita Hub

Gita Map API

Gita Cadastre

Gita Survay

Copyright ©Gita Innovation Center

Terms of Use

Privacy Policy

Legal

Sitemap