محصولات و راهکارها

A New View Of The Earth

Part of the Esri Geospatial Cloud, ArcGIS Earth allows you to explore any part of the world. Work with a variety of 3D and 2D map data formats …including KML. Display data, sketch placemarks, measure distances and areas, and add annotations. ArcGIS Earth has everything you need to easily understand spatial information so you get the full picture

راهکارها

Provide satellite imagery

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Online Training Courses

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Geomatic Services

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hardware Development

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Geomatic Services

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Online Training Courses

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Software Development

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Geomatic Services on All Devices

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Online Training Courses

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

GIS Services

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Data Servises

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Online Training Courses

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

About

Gita Studio

Main Activities

Services

Products

Subsidiary Centers

Services

Overview

Training

Data Services

Applications

Development

Hardware Development

Consultant

Products

Gita Suite

Gita Hub

Gita Map API

Gita Cadastre

Gita Survay

Copyright ©Gita Innovation Center

Terms of Use

Privacy Policy

Legal

Sitemap